afro-wig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

afro-wig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm afro-wig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của afro-wig.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • afro-wig

    a wig that gives the appearance of an Afro hairdo

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).