afreet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

afreet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm afreet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của afreet.

Từ điển Anh Việt

  • afreet

    /'æfri:t/ (afrit) /'æfri:t/ (afrite) /'æfri:t/

    * danh từ

    con quỷ (thần thoại người Hồi)