afflatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

afflatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm afflatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của afflatus.

Từ điển Anh Việt

 • afflatus

  /ə'fleitəs/

  * danh từ

  cảm hứng

  linh cảm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • afflatus

  a strong creative impulse; divine inspiration

  divine afflatus