afaul nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

afaul nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm afaul giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của afaul.

Từ điển Anh Việt

  • afaul

    * phó từ

    chạm vào; xung đột với

    to run afaul of: húc vào