aesthetes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aesthetes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aesthetes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aesthetes.

Từ điển Anh Việt

  • aesthetes

    * danh từ

    giác quan