aesir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aesir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aesir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aesir.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aesir

    (Norse mythology) the chief race of gods living at Asgard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).