aerugo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerugo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerugo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerugo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerugo

    * kỹ thuật

    gỉ đồng

    vết đốm gỉ