aerovan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerovan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerovan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerovan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerovan

    * kinh tế

    phi cơ chở hàng (vận tải hàng hóa)