aeroport nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeroport nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeroport giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeroport.

Từ điển Anh Việt

 • aeroport

  /'eərəpɔ:t/

  * danh từ

  sân bay lớn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aeroport

  * kỹ thuật

  sân bay