aerology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerology.

Từ điển Anh Việt

 • aerology

  /eə'rɔlədʤi/

  * danh từ

  (vật lý) môn quyển khí

  (khí tượng) môn khí tượng cao không

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aerology

  meteorology of the total extent of the atmosphere; especially the upper layers