aerogun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerogun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerogun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerogun.

Từ điển Anh Việt

  • aerogun

    /'eərouðgʌn/

    * danh từ

    súng gắn trên máy bay