aeroelasticity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeroelasticity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeroelasticity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeroelasticity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aeroelasticity

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  độ co giãn khí

  tính co giãn khí

  xây dựng:

  tính khí đàn hồi