aerocyte nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerocyte nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerocyte giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerocyte.

Từ điển Anh Việt

  • aerocyte

    * danh từ

    tế bào khí