aerochir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerochir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerochir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerochir.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerochir

    * kỹ thuật

    y học:

    máy bay có trang bị để phẫu thuật và chụp tia X