aerial-tunning unit (atu) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial-tunning unit (atu) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial-tunning unit (atu) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial-tunning unit (atu).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial-tunning unit (atu)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thiết bị điều hưởng anten