aeolus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeolus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeolus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeolus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aeolus

    god of the winds in ancient mythology

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).