aeolight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeolight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeolight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeolight.

Từ điển Anh Việt

  • aeolight

    (Tech) đèn phát sáng âm cực lạnh