aengus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aengus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aengus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aengus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aengus

    Similar:

    angus og: Celtic god of love and beauty; patron deity of young men and women

    Synonyms: Oengus, Angus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).