aegina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aegina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aegina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aegina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aegina

    an island in the Aegean Sea in the Saronic Gulf

    Synonyms: Aigina

    small medusa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).