aeger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeger.

Từ điển Anh Việt

  • aeger

    /'i:dʤə/

    * danh từ

    giấy chứng nhận ốm (cho học sinh các trường đại học Anh)