adyta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adyta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adyta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adyta.

Từ điển Anh Việt

 • adyta

  /'æditəm/

  * danh từ, số nhiều adyta

  /'æditə/

  chính điện (ở giáo đường)

  thâm cung; buồng riêng