advantege nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advantege nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advantege giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advantege.

Từ điển Anh Việt

  • advantege

    trội hơn ưu thế