adumbratively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adumbratively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adumbratively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adumbratively.

Từ điển Anh Việt

  • adumbratively

    xem adumbrate