adumbral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adumbral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adumbral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adumbral.

Từ điển Anh Việt

  • adumbral

    /ə'dʌmbrəl/

    * tính từ

    nhiều bóng râm