adularia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adularia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adularia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adularia.

Từ điển Anh Việt

  • adularia

    * danh từ

    (khoáng chất) trong suốt