adromia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adromia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adromia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adromia.

Từ điển Anh Việt

 • adromia

  * danh từ

  sự mất kích thích

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adromia

  * kỹ thuật

  y học:

  không dẫn truyền