adrenic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adrenic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adrenic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adrenic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adrenic

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc tuyến thượng thận