adrenalitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adrenalitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adrenalitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adrenalitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adrenalitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm tuyến thượng thận