adrectal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adrectal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adrectal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adrectal.

Từ điển Anh Việt

  • adrectal

    * tính từ

    (giải phẫu) gần ruột thẳng; bên ruột thẳng; liền ruột thẳng