adorner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adorner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adorner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adorner.

Từ điển Anh Việt

  • adorner

    xem adorn