adnoun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adnoun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adnoun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adnoun.

Từ điển Anh Việt

 • adnoun

  /'ædnaun/

  * danh từ

  (ngôn ngữ học) tính từ, danh tính từ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adnoun

  an adjective used as a noun

  `meek' in `blessed are the meek' is an adnoun