adnation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adnation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adnation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adnation.

Từ điển Anh Việt

  • adnation

    xem adnate