adjuror nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjuror nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjuror giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjuror.

Từ điển Anh Việt

  • adjuror

    xem adjure