adjurer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjurer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjurer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjurer.

Từ điển Anh Việt

  • adjurer

    xem adjure