adjgate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjgate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjgate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjgate.

Từ điển Anh Việt

  • adjgate

    liên hợp, phù hợp // bổ sung, thêm vào