adiadochokinesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adiadochokinesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adiadochokinesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adiadochokinesis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adiadochokinesis

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng mất liên động