adherend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adherend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adherend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adherend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adherend

  * kỹ thuật

  chi tiết (được) nối

  mặt dán

  hóa học & vật liệu:

  mặt bám

  mặt dính