adeptly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adeptly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adeptly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adeptly.

Từ điển Anh Việt

  • adeptly

    xem adept