actinospore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinospore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinospore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinospore.

Từ điển Anh Việt

  • actinospore

    * danh từ

    (sinh học) bào tử toả tia