actinomorphy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinomorphy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinomorphy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinomorphy.

Từ điển Anh Việt

  • actinomorphy

    xem actinomorphic