actinometry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinometry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinometry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinometry.

Từ điển Anh Việt

 • actinometry

  xem actinometer

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • actinometry

  * kỹ thuật

  đo nhật xạ

  phép đo bức xạ

  phép đo độ quang hóa

  phép đo nhật xạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • actinometry

  measuring the intensity of electromagnetic radiation (especially of the sun's rays)