actinocarpic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinocarpic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinocarpic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinocarpic.

Từ điển Anh Việt

  • actinocarpic

    * tính từ

    thuộc quả xếp toả tia