actinoblast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinoblast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinoblast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinoblast.

Từ điển Anh Việt

  • actinoblast

    * danh từ

    (sinh học) nguyên bào gai