actinism-therapy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinism-therapy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinism-therapy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinism-therapy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actinism-therapy

    * kỹ thuật

    điện:

    trị liệu quang hóa