acronymous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acronymous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acronymous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acronymous.

Từ điển Anh Việt

  • acronymous

    xem acronym

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acronymous

    Similar:

    acronymic: characterized by the use of acronyms