acrogynous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrogynous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrogynous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrogynous.

Từ điển Anh Việt

  • acrogynous

    * tính từ

    có túi noãn ở ngọn