acrocarpic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrocarpic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrocarpic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrocarpic.

Từ điển Anh Việt

  • acrocarpic

    * tính từ

    thuộc quả ngọn