acragas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acragas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acragas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acragas.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acragas

    Similar:

    agrigento: a town in Italy in southwestern Sicily near the coast; the site of six Greek temples

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).