acquisitor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acquisitor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acquisitor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acquisitor.

Từ điển Anh Việt

  • acquisitor

    xem acquisitive