acores nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acores nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acores giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acores.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acores

    Similar:

    azores: islands in the Atlantic Ocean belonging to Portugal

    the Azores are strategically located on transatlantic air and shipping routes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).